OK1KIR EME Team - 10 GHz, Naše staré zařízení

Galerie zobrazuje fotografie našeho zařízení pro 10 GHz které jsme používali od roku 1993 do roku 2002. První spojení bylo s SM4DHN 10.10.1993. Celkem jsme zde udělali 35 spojení. Poslední spojení bylo s OK1UWA 6.6.2002.

Používali jsme středovou hliníkovou parabolu o průměru 4 m (rozšíření pletivem na průměr 5,5 m bylo efektivní pouze pro nižší pásma) s polární montáží a s automatickým řízením hodinového úhlu. Sledování měsíce v deklinaci s kompenzací paralaxy bylo občas seřízeno pomocí ručního ovládacího šroubu s maticí. Optické čidlo namontováné na anténě bylo otáčeno malým 50 Hz synchronním motorkem přes příslušný převod ozubenými kolečky se otáčelo proměnnou rychlostí od 24hod 40 min do 25hod 10 min. Motorek byl napájen napětím s proměným kmitočtem vyděleným z VXO 3,25 – 3,34 MHz. Kmitočet VXO se nastavoval podle času denní orbity měsice. Deklinace se nastavovala podle potřeby ručně. V té době jsme používali zářiče pro linearní i cirkulární polarizaci. Lineární zářič se rotátorem otáčel jednak pro kompenzaci pootočení polarizace způsobené polární montáží (+/-40°) a dále polohou protistanice na zeměkouli. Faradayova rotace je na tomto pásmu zanedbatelná. Cirkulární polarizace se vytvářela pomocí septum polarizátoru. Společně s vlnovodovým přepínačem a LNA umístěném v ohnisku to bylo spojeno pomocí asi 2 m vlnovodu R100 s transvertorem umístěným na zadní straně paraboly. Lineární otočný zářič byl umístěn stejně. Na prvním stupni LNA byl použit GaAs FET NE325. V transvertoru byly použity varaktory pro násobiče kmitočtu. Schottky dioda byla na směšovači RX a SRD pro TX výkonový směšovač. Tento budil PA s TWT který odevzdával asi 15 W výkonu do WG přepínače v transvertoru, který byl přes 2 m vlnovodu propojen s ohniskem paraboly. Mezifrekvenční TRX 145 MHz byl umístěn v bývalém novinovém stánku PNS těsně za anténní montáží.

Největší povodeň ze srpna 2002 zničila všechno používané zařízení.

  • ©2009÷2020 OK1KIR
  • cz
  • en